4 jun 2016

Vluchtelingen zijn geen ver-van-mijn-bed-show meer, nu Noodopvang Deventer (Laan van Borgele) en het AZC in Schalkhaar grote aantallen opvangen. De vluchtelingenstroom raakt ons leven hier en nu. Voor de één voelt dat als een bedreiging en geeft het een gevoel van onveiligheid. Een ander is bezorgd of de vluchtelingen straks voorrang zullen krijgen bij het zoeken naar werk en een woning. Anderen staan juist te trappelen om vluchtelingen te helpen met taalles, opvang thuis of om activiteiten voor hen te organiseren.

Hoe gaan we om met die verschillende reacties , ook binnen onze kerken? Hoe blijven we over deze ingewikkelde problematiek met elkaar in gesprek? En wat kunnen de kerken hierin betekenen? Dat is het thema van het Kruispunt Diaconaal Café op maandag 20 juni a.s. Gastsprekers zijn diaken Ronald Dashorst uit Apeldoorn en Akram Shawki  van de stichting Hoop voor vluchtelingen. Beiden zijn op hun eigen manier zeer nauw betrokken bij de hulp aan vluchtelingen en zullen vertellen over de verschillende ervaringen en meningen.

Deze avond wordt georganiseerd door het Kruispunt Diaconaal Platform Deventer, de koepel van kerkelijke diaconale activiteiten. Ieder die belangstelling heeft in dit thema is van harte welkom.   

Maandag 20 juni 2016 | Titus Brandsmahuis, Titus Brandsmaplein 2, Deventer | Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl
Voorafgaand, van 19.15 tot 19.45 uur, worden alle participanten bijgepraat over de activiteiten en bevindingen van het Kruipunt Diaconaal Deventer.

Ronald-dashorst-2-217x300 Akram Shawki

Ronald Dashorst is diaken bij de Emmaüsparochie in Apeldoorn en verbonden aan de internationale Sant’Egidio beweging die op eigen beweging een luchtbrug opzette voor Syrische vluchtelingen. In zijn huis biedt Ronald Dashorst onderdak aan vluchtelingen. Zie ook: www.santegidio.nl

Akram Shawki  is afkomstig uit Egypte en belijdend christen. In zijn woonplaats Alphen aan de Rijn was hij het afgelopen jaar zeer actief bij de hulp aan 1100 vluchtelingen in de noodopvang.  Samen met zijn Nederlandse vrouw richtte hij de stichting Hoop voor vluchtelingen op.  Zie ook: www.hoopvoorvluchtelingen.nl

COMMENTS

BACK_TO_LIST

OTHER_NEWS

Actueel

Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties