19 jun 2017

Krachten bundelen tegen armoede

Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat. In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.

Tijdens het volgende diaconale café op maandag 26 Juni laten we ons voor de pauze inspireren door Sander van ’t Zand, predikant van de Protestantse Gemeente Steenwijk. Hij stond aan de wieg van het Noodfonds Steenwijkerland, een initiatief van het plaatselijke Diaconaal Platform. Hij vertelt uit ervaring over de mogelijkheden die een Noodfonds biedt om snel en goed te schakelen als iemand geholpen moet worden. Lees ook zijn artikel op pagina 10/11 van het Diaconie Magazine uit November 2016. Te horen over zijn ervaringen tijdens het Diaconaal Café is een prima voorbereiding voor de bijeenkomst van het Kruispunt op 5 juli a.s. waarin een eerste gesprek over het opzetten van een kerkelijk Noodfonds in Deventer zal plaatsvinden.  

Na de pauze is er tijd om alle bevindingen rondom het thema krachten bundelen tegen armoede door te vertalen naar het locale kader van Deventer. Dit doen we in drie groepen, waarbij iedere groep zich over een eigen thema buigt:

  1. De rol van het kruispunt als platform, leidend of dienend?
  2. Communicatie: hoe bereiken we elkaar en gemeenteleden met onze activiteiten?
  3. Concreet delen van kennis - Workshop financiële fitness

Een avond om elkaar te ontmoeten, te inspireren en in kleine groepen werkbare plannen te maken.  Denkt en praat u mee? Laten we onze krachten bundelen!

We zijn te gast bij de Filadelfiagemeente, Grevelingenstraat 1, 7417 TA Deventer | Inloop 19.30 uur | Aanvang programma 20.00 uur| Vrij entree | info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl
Zie ook www.kruispuntdiaconaaldeventer.nl

COMMENTS

BACK_TO_LIST

OTHER_NEWS

Actueel

Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties