5 feb 2018

Het Kruispunt Diaconaal Deventer (KDD) is een samenwerkingsverband van de diaconieën van de meeste kerken in Deventer en diaconale organisaties die niet aan een specifieke kerk verbonden zijn. Het Kruispunt zet zich vanuit het christelijk geloof en de traditie in voor de zwakke en kwetsbare mens in onze omgeving.

Als Kruispunt willen wij:

De stem van deze mensen versterken richting overheden en organisaties en kritisch participeren in overlegsituaties over werk, zorg en welzijn.

Een schakel zijn tussen het diaconale werk van de aangesloten kerken en organisaties.

Een brug slaan tussen de aangesloten kerken en organisaties, de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en de Deventer samenleving.

Na de twee eerste jaren van ons bestaan neemt de voorzitter afscheid en zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter waarvan we verwachten dat hij of zij:

Een sterke affiniteit heeft met interkerkelijk diaconaal werk.

Lid is van een van de aangesloten kerken/organisaties.

Beschikt over een ruim relevant netwerk of dit netwerk kan opbouwen.

Gemakkelijk communiceert met alle contacten van het Kruispunt in de samenleving.

In staat is leiding te geven aan het verder uitbouwen van onze activiteiten.

Het tijdsbeslag is inclusief de vergaderingen (5 keer per jaar) en de huidige activiteiten voor de aangesloten kerken en organisaties (de diaconale cafés die 2 á 3 keer per jaar worden gehouden) naar verwachting  3 tot 5 uur per week.

 

 

Reacties kunt u tot 1 maart sturen naar info@kruispuntdiaconaaldeventer.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter Sape Braaksma, 06-22240857, of met het secretariaat van het Kruispunt, Wieger Wijchgel, 0570-656445.

 

COMMENTS

BACK_TO_LIST

OTHER_NEWS

Actueel

Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties