Over het initiatief

Kruispunt Diaconaal Deventer is ontstaan vanuit het project Zorgzame Kerk van de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie.Vanuit dit project bezonnen de kerken zich op de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving.

Door de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Vanuit Zorgzame Kerk werden er contacten gelegd met de burgerlijke gemeente en zorginstanties om te kijken wat de rol van kerken kan zijn in een situatie waarin de zorg vanuit de overheid minder wordt. De kerk van Zorgzame Kerk is als kerkelijke gemeenschap zorgzaam te zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk.

In het project ontstond een kleurrijke groep van diaconaal betrokken mensen uit verschillende kerken en organisaties. Zij besloten het platform Kruispunt Diaconaal Deventer vorm te geven.

 

 

Actueel

Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties