26 sep 2016

Hoe staat het ervoor met de Wmo? En hoe hebben kerken en diaconale organisaties daarop gereageerd? Wat is er nodig in de toekomst? Deze vragen komen aan bod tijdens de studiedag 'Kerken en Wmo' op aankomende 30 september.

Kruispunt Diaconaal Deventer is een uitkomst van de pilot De Zorgzame Kerk. Inmiddels zijn er op meer plaatsen in Nederland vergelijkbare samenwerkingen van start gegaan. De Zorgzame Kerk is een levende beweging geworden. Betrokken en zorgzame gemeenten en diaconieën trekken samen op en creëren zo binnen hun eigen context nieuwe vormen van kerkzijn. Vormen die uitnodigen om zich als kerk te herpositioneren en (weer) maatschappelijk relevant te worden, op een kerkeigen wijze.

Tijdens de studiedag worden pilots geëvalueerd en wordt er geleerd van ervaringen. Wat kunnen we leren van deze praktijksituaties, wat betekent het voor onze rol als kerk, en waar ligt onze meerwaarde in de lokale samenwerking met andere organisaties? Daarin zijn er verschillende workshops te volgen.

Karin van den Broeke en prof.dr. Mechteld Jansen, de rector van de Protestantse Theologische Universiteit, leveren een bijdrage aan deze studiedag. Prof.dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat, neemt de presentatie van de onderzoeken op zich.

Aanmelding

Het programma duurt van 10.00-15.00 uur. De dag wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum (Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht).

U kunt zich voor deze dag nog aanmelden via https://www.kerkinactie.nl/agenda/studiedag-kerken-en-wmo-zorgzame-kerk-in-beeld. Deelname kost € 15,= per persoon, een lunch is inbegrepen bij de prijs.

COMMENTS

BACK_TO_LIST

OTHER_NEWS

Actueel

Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties