18 mar 2022
 • Hulp aan Oekraïne
  Vlag van Oekraïne als teken van solidariteit

De vreselijke oorlog in de Oekraine heeft enorme gevolgen voor de bevolking. Dagelijks zien we de beelden van mensen die ontredderd zijn, geliefden verloren hebben, hun huis en bezittingen verloren hebben en op de vlucht zijn.

Gelukkig stellen veel mensen hun hart open en zoeken naar wegen om de bevolking van de Oekraine te helpen. Deze informatiepagina’s van het Kruispunt Diaconaal Deventer, de samenwerkende Deventer kerken, laat diverse mogelijkheden zien waarop ook burgers van Deventer hulp kunnen bieden.

Daarnaast is er een aparte pagina met acties van de Deventer kerken waaraan u kunt deelnemen. Daar kunt u ook zien hoe u acties kunt aanmelden.

Er zijn ook gebedssamenkomsten van de Deventer kerken waarin gebeden wordt voor de bevolking van Oekraine, de vluchtelingen die onderweg zijn en de vluchtelingen die hier hun toevlucht hebben gevonden. Ook daarvoor is een pagina ingericht.

Landelijke informatie

De Rijksoverheid heeft op 8 maart het beleid laten weten via een brief van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/08/tk-opvang-vluchtelingen-uit-oekraine

Belangrijke elementen zijn het maken van een opvangcapaciteit voor eerst 25.000 en later uit te breiden naar 50.000 vluchtelingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio’s. Daarnaast is het de bedoeling dat alle vluchtelingen uit Oekraine worden ingeschreven in het bevolkingsregister en recht krijgen op leefgeld. Voor opvang van vluchtelingen in gastgezinnen wordt geadviseerd daar eerst goed over na te denken, omdat het nog niet duidelijk is hoe lang deze opvang nodig zou kunnen zijn en er vooralsnog voldoende capaciteit is in opvanglocaties. Ook kunnen in opvanglocaties zaken als begeleiding, informatie en medische en psychische hulp soms beter georganiseerd worden.

Opvang door de grenslanden met Oekraine is op dit moment vaak beter geholpen met geld dan met goederen. De Rijksoverheid heeft Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Leger des Heils gevraagd om te ondersteunen in de opvang van vluchtelingen in Nederland.

Vluchtelingenwerk: www.vluchtelingenwerk.nl
Informatie over solidariteit, opvang thuis, vrijwilligerswerk, spullen voor vluchtelingen en werk voor vluchtelingen. Ook is er informatie voor vluchtelingen uit Oekraine in het Nederlands, Engels, Oekrains en Russisch.

Rode Kruis: www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/category/oekraine/
Hier vindt u onder meer informatie over telefonische hulp, verhalen van de opvang in de grensgebieden, hoe hulp wordt verleend, hoe je zelf kunt helpen en tien veel gestelde vragen over Oekraine. Ook over de actie van giro 555, samenwerkende hulporganisaties die nog steeds open staat voor financiële hulp.

Leger des Heils: www.legerdesheils.nl/artikel/liveblog-oekraine
Hier vind je informatie over de diverse opvang- en hulpactiviteiten waar het Leger des Heils bij betrokken is, zowel in Oekraine, de grenslanden en hier in Nederland. Het is mogelijk om je als vrijwilliger aan te melden.

Veiligheidsregio IJsselland en Deventer De gemeente Deventer is bezig met de ombouw van een kantoor aan de Keulenstraat 18 tot opvanglocatie voor 200 vluchtelingen uit Oekraine. Daarnaast zijn er in de regio noodopvanglocatie (onder andere in Heino) in afwachting van het gereedkomen van de opvanglocaties.

Informatie op de website van de gemeente Deventer www.deventer.nl/oekraine
Hier is informatie te vinden over: registratie van vluchtelingen uit Oekraine (in het Nederlands en Oekrains), ook als u zelf mensen thuis opvangt

Verder over de opvanglocatie aan de Keulenstraat
www.deventer.nl/oekraine

Welke hulp en spullen daar nodig zijn
www.hetgrootstekennisfestival.nl/opvang/

Advies en ondersteuning bij opvang van vluchtelingen thuis en voor hulp aan alleenreizende kinderen

Zorgvergoeding voor vluchtelingen uit Oekraine via CAK

Op de website van de gemeente Deventer staan ook doorverwijzingen naar belangrijke lokale websites:

Deventer doet: www.deventerdoet.nl/oekraine
De gemeente Deventer heeft Deventer Doet gevraagd om organisaties en initiatieven te centraliseren en de krachten te bundelen.

Colmschate Ukraine Contact: www.facebook.com/cuc.pgcs

project van de Protestantse Kerk Colmschate – Schalkhaar, die al 20 jaar contacten onderhoud met een school en kindertehuis in West-Oekraine.

De gemeente Deventer verwijst ook door naar de landelijke websites van Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en Leger des Heils en naar diverse andere websites:

NL voor vluchtelingen (11 samenwerkende hulporganisaties) www.nlvoorvluchtelingen.nl

Giro 555 (dezelfde 11 hulporganisaties):
Wat wordt er gedaan met het geld, actuele informatie giro555.nl/hulp-aan-oekraine-wat-zijn-de-organisaties-aan-het-doen/

 

COMMENTS

BACK_TO_LIST

OTHER_NEWS

Actueel

 • Acties van Deventer kerken voor Oekraine:

  Acties van Deventer kerken voor Oekraine:

  24-03-2022

  Op deze pagina vind u informatie over betrokkenheid van Deventer kerken bij de hulp aan en opvang van vluchtelingen. In de week van 7 maart is er in diverse kerken speciale aandacht besteed aan gebed voor de bevolking van Oekraine In diezelfde week ...

  Lees verder
Meer actueel...

Deelnemende kerken en organisaties